Information om webbanmälningen
Här registrerar du dig för att få ett konto till anmälningssidan.

Lite saker att tänka på när du registrerar dig:

  • E-postadressen måste vara en giltig adress då du får ditt lösenord skickat dit.
  • E-postadressen används även som användarnamn sedan när du ska logga in på webbanmälningen. På grund av detta kan inte samma adress användas till flera olika personer.
  • Du måste ange ditt personnummer för att registrera dig. Detta för att vi ska kunna säkerställa din identitet. Om du har några synpunkter på detta så hör av dig till oss.
  • Dina personuppgifter kommer att skyddas och endast användas vid konventets administration, samt vid eventuell ansökan om föreningsbidrag.

Registrering
Aktuellt konvent Välj det konvent du vill registrera dig till.
Powered by LinCon.
Förnamn obligatorisk uppgift
Efternamn obligatorisk uppgift
Personnummer 10 siffror (ÅÅMMDD-XXXX), obligatorisk uppgift
Gatuadress  
Postnummer obligatorisk uppgift
Ort obligatorisk uppgift
Epostadress obligatorisk uppgift.
Epostadress får publiceras Ja Vill ha nyhetsbrev? Ja
Huruvida epostadressen får publiceras på våra sidor, exempelvis i samband med arrangemang, och huruvida du vill ha vårat nyhetsbrev.
Nej Nej
Telefonnummer obligatorisk uppgift.
Målsman om du tycker att det är lämpligt
Telefon Målsman vid flera, separera med ett komma (,)
Övrig info Viktig information om t.ex sjukdomar (diabetes, epilepsi etc.)